d.o.o Beograd, Srbija

                                 VRHUNSKA OPREMA ZA PROPAN BUTAN INSTALACIJE


                          

DETEKCIJA GASA nazad

Primena detekcije gasa je sve češće zastupljena čak i u manjim gasnim instalacijama. U ponudi imamo proizvod renomiranog evropskog proizvođača. Ugradnja je krajnje jednostavna. Za slučaj potrebe detekcije gasa koja nije prikazana na ovoj strani, pozivamo vas da nam se obratite i da zajedno dođemo do zadovoljavajućeg rešenja.

Detekcija gasa može biti postavljena zasebno tako da ima funkciju upozorenja vizuelno i zvučno. Takođe se može spregnuti sa elektromagnetnim ventilom koji ima funkciju zatvaranja dotoka gasa nakon signala koji dobije od detektora gasa.

Ako se želi detekcija sa više mesta , onda se postavlja centrala koja je  povezana sa potrebnim brojem senzora.

            detektor                                    elektromagnetni ventil                     primer ugradnje u pp ormaru                        

 +                   

Povezivanje detektora sa elektromagnetnim ventilom se ostvaruje kablom.

Osnovne karakteristike detektora :

senzor :             katalitički

napajanje:            230V ,50Hz

                        20mA max na 230V

alarm :              detekcija gasa  do 10% od L.E.L. (Low Explosion Limit) , optički-led crvena dioda, zvučni- 85dba/1m,

                        relej 2.5(1.2)A za elm ventil

nivo zaštite :      IP42

radna temp.:        -10oC ....+40oC

relat.vlažnost:     30% ... 90%

vreme aktivir.:     po uključenju u struju spreman za rad za oko 1 min

alarm i relej   :     aktivira se posle ~20 sekundi

zvučni signal :      85 dB (A) na 1 m

dimenzije      :     138x85x44 mm

težina          :      300 gr

Osnovne karakteristike elektro ventila:

Princip rada:        normalno otvoren N.O.

priključna mera : 3/4" x 3/4"  DN20   ISO 228/1

maksim.pritisak : 550 mbar

vreme zatvaranja:  <1 sekunde

nivo el.zaštite :   IP65

klasa:                A

grupa:               2

radna temperatura : -15oC ....+60oC

 

 

Pošalji e-mail na merion@mts.rs   Copyright © GOK GmbH&Co.KG 2010 MERION D.O.O.  Last modified: 11/27/2015