d.o.o Beograd, Srbija

                                 VRHUNSKA OPREMA ZA PROPAN BUTAN INSTALACIJE


                          

     Armatura rezervoara
    

Armatura GOK GmbH&Co.Kg., REGO, ROCHESTER

Elementi armature za rezervoare TNG od vodećih svetskih proizvođača.                                    

  • Ventil za punjenje
  • Ventil tečne faze sa ili bez protivlomnog ventila
  • Ventil parne faze sa ili bez manometra
  • Ventil sigurnosti (pogledati stranicu "ventili sigurnosti")
  • Magnetni pokazivač nivoa (pogledati stranicu "magnetni pokazivači nivoa")
Opis klasa

veza ka rezervoaru

veza ka cevovodu
ventil za punjenje PN25 AG 5/4" NPT AG 1 3/4" ACME
ventil tečne faze PN25 AG 3/4" NPT IG 3/4" NPT
ventil parne faze PN25 AG 3/4" NPT IG  POL
ventil sigurnosti PN25 AG 1" NPT /
magnetni pok.nivoa PN25 M6 x 25 /

 


Pošalji e-mail na merion@mts.rs   Copyright © GOK GmbH&Co.KG 2010 MERION D.O.O.  Last modified: 11/27/2015