d.o.o Beograd, Srbija

                                 VRHUNSKA OPREMA ZA PROPAN BUTAN INSTALACIJE


                          

ISPARIVAČI KOMPAKTNE KONSTRUKCIJE I MALIH DIMENZIJA 

ISPARIVAČI VODEĆEG AMERIČKOG PROIZVOĐAĆA  ALGAS-SDI i ISPARIVAČI ITALIJANSKOG PROIZVOĐAČA

 

                                        
                   MINI 40                                ZIMMER                                 klasična instalacija

pogledaj isparivače:

Algas-SDI je proizvođač ,pored isparivača gasa od malih do velikih kapaciteta, mešačkih stanica, a takođe i isparivača za amonijak.


Pošalji e-mail na merion@mts.rs   Copyright © GOK GmbH&Co.KG 2010 MERION D.O.O.  Last modified: 01/18/2017