d.o.o Beograd, Srbija

                                 VRHUNSKA OPREMA ZA PROPAN BUTAN INSTALACIJE


                          

Vrlo korisan uređaj sa pristupačnom cenom. Uređaj ima namenu za jednokratnu upotrebu. Jednostavno rečeno: jednom odradi posao, zaštiti vas a onda se promeni novim. Do njegove aktivacije možda nikada doći. Obavezan je u nemačkim kućnim instalacijama. On vas štiti od pojave uvlačenja plamena od trošila ili pri požaru u objektu. Aktiviranjem zatvara dotok gasa iz rezervoara (ili boce). Aktivira se na temperaturi 100oC. Posle aktiviranja se zamenjuje novim. Pogledaj slike.

  • normalno stanje 1
  • zagrevanje do opasne granice 2
  • aktiviranje 3
  • nazad


Pošalji e-mail na merion@mts.rs   Copyright © GOK GmbH&Co.KG 2010 MERION D.O.O.  Last modified: 11/27/2015