d.o.o Beograd, Srbija

                                 VRHUNSKA OPREMA ZA PROPAN BUTAN INSTALACIJE


                          

Ovde možete dobiti neke od informacija koje vam mogu koristiti u odabiru opreme

 

Zašto je dvostepena regulacija bolja od jednostepene ?(otvori stranu)
Postoje dva osnovna razloga:
        1. Preciznije regulisanje pritiska
2. Izbegavanje prevelike ekspanzije gasa pri čemu dolazi do naglog pada temperature.
Tabela isparavanja gasa u rezervoaru (otvori stranu)

Količina gasa koju dobijate prirodnim isparavanjem u rezervoaru je ograničena dimenzijama rezervoara, atmosferskim uslovima, načinom ugradnje ( podzemni ili nadzemni) i tipom rezervoara.

Funkcija blokadnog i odušnog ventila (otvori stranu)

Regulatori mogu imati u sebi integrisan sigurnosno blokadni (SAV-PRV) i sigurnosno ispusni (SBV) ventil.

Funkcija termozaštitnog blokadnog ventila (otvori stranu)

Veoma korisno rešenje. U Nemačkoj u instalacijama za domaćinstva se postavlja kao prva zaštita na koju nailazite gledano od trošila.Preporuka za primenu!

Zavisnost pritiska od temperature kod PROPANA i BUTANA (otvori stranu)

Na osnovu ove tabele možete na relativno brz način videti zavisnost pritiska od temperature kod propana i butana. Iz DIJAGRAMA možete videti kakvu mešavinu imate u vašem rezervoaru. Treba voditi računa o tome da je gas u rezervoaru u ravnotežnom sanju. Temperatura gasa u rezervoaru nije jednaka temperaturi okoline i menja se sa potrošnjom odnosno radom sistema.


Pošalji e-mail na merion@mts.rs   Copyright © GOK GmbH&Co.KG 2010 MERION D.O.O.  Last modified: 11/27/2015